PŚk

POLITECHNIKA
ŚWIĘTOKRZYSKA

STRUCTURE AND
ENVIRONMENT

ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I ENERGIA

PL

ENG

 
DLA AUTORÓW
Wytyczne dla autorów chcących opublikować artykuły w czasopiśmie STRUCTURE AND ENVIRONMENT
Pobierz wytyczne
Artykuł powinien być napisany w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej.
Wszystkie obrazy i rysunki powinny być dostarczone jako osobne pliki.
 
 
PROCES RECENZJI
Procedura recenzji opiera się o następujące kwestie:
  • czy tytuł pracy odpowiada jej zawartości;
  • czy treść pracy odpowiada tematyce czasopisma;
  • czy układ pracy jest prawidłowy i czytelny;
  • czy praca zawiera elementy oryginalne;
  • czy zaproponowane metody badawcze są właściwe;
  • czy cytowana literatura jest prawidłowa i wystarczająca;
  • czy interpretacja i wnioski odpowiadają przedstawionym wynikom;
  • czy praca nie zawiera elementów komercyjnych.