PŚk

POLITECHNIKA
ŚWIETOKRZYSKA

STRUCTURE AND
ENVIRONMENT

ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I ENERGIA

PL

ENG

 
O CZASOPIŚMIE
 
Biuro czasopisma
» Adres i telefon
 
Zasady ogólne
 
« Zakres tematyczny czasopisma

Kwartalnik Structure and Environment, jest wydawany od stycznia 2009 roku przez Politechnikę Świętokrzyską. Artykuły drukowane są w dwóch językach po polsku i po angielsku w układzie dwukolumnowym.

W kwartalniku, zamieszczane są oryginalne prace naukowe, naukowo-techniczne i studialne z dziedziny architektury, budownictwa, inżynierii środowiska, energetyki, geodezji.

Prace te obejmują zagadnienia z zakresu projektowania, budowy i utrzymania budowli i obiektów oraz infrastruktury komunikacyjnej, w tym m.in. zagadnienia geodezji, geotechniki, inżynierii materiałowej, mechaniki, technologii, fizyki budowli, inżynierii środowiska, odnawialnych źródeł energii. Po uzgodnieniu tematyki z Redakcją drukowane są także prace przeglądowe oraz artykuły dyskusyjne.

Kwartalnik podejmuje misję upowszechnienia współczesnych osiągnięć naukowych i technicznych, aby wspomagać rozwój infrastruktury, a jednocześnie podkreślić twórczą rolę środowiska inżynierów i naukowców aktywnych w zakresie budownictwa i inżynierii środowiska.

Wszystkie artykuły zgłoszone do redakcji są recenzowane przez niezależnych recenzentów-ekspertów w danej dziedzinie.

Zawartość kwartalnika jest indeksowana w bazach bibliograficznych BazTech, Index Copernicus oraz udostępniana w bazie recenzowanych prac naukowych e-Publikacje Nauki Polskiej.

Kwartalnik Structure and Environment jest na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z oceną publikacji 9 punktów (komunikat MNiSW z dnia 23.12.2015 roku).

» Procedura recenzowania
» Otwarty dostęp
» Deklaracja o wersji pierwotnej
 
Prawa autorskie © Poitechnika Świętokrzyska w Kielcach

Administrator: Marek Białek