PŚk

POLITECHNIKA
ŚWIĘTOKRZYSKA

STRUKTURA I
ŚRODOWISKO

ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I ENERGIA

PL

ENG

 
PUBLIKACJE
 
Numer 3, 3/2011
  Vol. 3

Numer 3
3/2011

Pobierz pełny numer 3/2011 S&E

 
STRUKTURA
TRAFFIC CONDITIONS ASSESSMENT FOR CROSSING: SANDOMIERSKA – ŹRÓDŁOWA STREETS IN KIELCE
MONIKA STĘPIEŃ
Pobierz artykuł

PROBABILISTIC OPTIMISATION OF THE BEARING CAPACITY OF CONVENTIONAL HALL COVERINGS

ZBIGNIEW KOWAL
Pobierz artykuł

APPLICATION OF PROGRAMS BASED ON BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) SYSTEM TO DESIGN OBJECTS OF STEEL-REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

PAWEŁ KOSSAKOWSKI
Pobierz artykuł

THE INVESTIGATION OF STABILITY OF DOUBLE-LAYER OCTAHEDRON-BASED GEODESIC DOMES

DOMINIKA BYSIEC
Pobierz artykuł
 
ŚRODOWISKO
TESTING A PROTOTYPE FOR AN INNOVATIVE WATER TURBINE
MARIOLA STARZOMSKA, JERZY ZBIGNIEW PIOTROWSKI
Pobierz artykuł

WASTE MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF CERAMICS

JOLANTA LATOSIŃSKA, ŁUKASZ J. ORMAN, NORBERT RADEK
Pobierz artykuł