PŚk

POLITECHNIKA
ŚWIĘTOKRZYSKA

STRUCTURE AND
ENVIRONMENT

ARCHITEKTURA, INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, ENERGETYKA I GÓRNICTWO

PL

ENG

 
KONTAKT
 

Structure and Environment
Politechnika Świętokrzyska
Wydział Budownictwa i Architektury
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce


Sekretarz redakcji
mgr inż. Beata Pawlusińska
email: sae@tu.kielce.pl
tel. +48 413424 846