PŚk

POLITECHNIKA
ŚWIETOKRZYSKA

STRUCTURE AND
ENVIRONMENT

ARCHITEKTURA, INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, ENERGETYKA I GÓRNICTWO

PL

ENG

 
O CZASOPIŚMIE
 
Kwartalnik Structure and Environment jest wydawany przez Politechnikę Świętokrzyską od 2009 roku. Wykorzystuje Editorial Manager do przesyłania i śledzenia manuskryptów online https://www.editorialmanager.com/sae. Artykuły publikowane są w języku angielskim i posiadają cyfrowe identyfikatory DOI:10.30540/sae.

Structure and Environment to czasopismo Open Access, które umożliwia nieograniczony i bezpłatny dostęp do swoich treści na stronach sae.tu.kielce.pl oraz www.sciendo.com./journal/SAE . Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów publikacji.

W 2021 roku Structure and Environment zostało wpisane na listę czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki z wynikiem 40 punktów. Zobowiązując się do zapewnienia wysokiej jakości naszych publikacji, staramy się być objęci usługami indeksowania, takimi jak Scopus i Clarivate Analytics.

Zawartość kwartalnika jest indeksowana w kilkunastu bazach bibliograficznych oraz udostępniana w zbiorze recenzowanych interdyscyplinarnych artykułów naukowych e-Publikacje Nauki Polskiej.
Forma czasopisma – forma elektroniczna
e-ISSN: 2657 – 6902
ISSN: 2081 – 1500
DOI: 10.30540/sae/

Metryki dziennika:
Wartość Index Copernicus (IVC) 2022 = 100
Ministerstwo Edukacji i Nauki 2021 = 40 pkt
 
Abstracting and Indexing
Structure and Environment jest indeksowane przez następujące serwisy:
• Baidu Scholar
• BazTech
• CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
• CNPIEC - cnpLINKer
• EBSCO Discovery Service
• Google Scholar
• Index Copernicus
• J-Gate
• KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
• MyScienceWork
• Naver Academic
• Naviga (Softweco)
• Pol-index
• Primo Central (ExLibris)
• ReadCube
• Semantic Scholar
• Summon (ProQuest)
• TDOne (TDNet)
• WanFang Data
• WorldCat (OCLC)
 
Biuro czasopisma
» Adres i telefon
 
Zasady ogólne
» Zakres tematyczny czasopisma
» Oświadczenie dotyczące etyki publikacji i polityka wobec naruszeń etyki
» Procedura recenzowania
» Otwarty dostęp
» Deklaracja o wersji pierwotnej
 
 Prawa autorskie © Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Administrator: Marek Białek