PŚk

POLITECHNIKA
ŚWIĘTOKRZYSKA

STRUCTURE AND
ENVIRONMENT

ARCHITECTURA, INZYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT, INZYNIERIA ŚRODOWISKA, ENERGETYKA i GÓRNICTWO

PL

ENG

 
REDAKCJA CZASOPISMA "STRUCTURE AND ENVIRONMENT"
 
Redaktor naczelny
Zdzisława OWSIAK – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 
Zastępca redaktora naczelnego
Justyna ZAPAŁA-SŁAWETA – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 
Komitet doradczy redakcji
Joanna GIL-MASTALERCZYK – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Agata LUDYNIA – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Grzegorz MAZUREK – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 
Redaktorzy
Vadim ABIZOW, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine
Satoshi AKAGAWA, Hokkaido University, Sapporo, Japan
Tomasz ARCISZEWSKI, George Mason University, USA
Elżbieta BEZAK-MAZUR, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Mark BOMBERG, McMaster University, Canada
Jan BUJNAK, University of Źilina, Slovakia
Dorota CHWIEDUK, Politechnika Warszawska
Barbara GOSZCZYŃSKA, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA, Politechnika Warszawska
Jerzy HOŁA, Politechnika Wrocławska
Go IWAHANA, University of Alaska Fairbanks, USA
Marek IWAŃSKI, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Lucjan KAMIONKA, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Andrej KAPJOR, University of Zilina, Slovakia
Tomasz KOZŁOWSKI, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Andrzej KULICZKOWSKI,Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Jozef MELCER, University of Źilina, Slovakia
Mikhail NEMCHINOV, Moscow State Automobile and Road Technical University MADI, Russia
Andrzej S. NOWAK, Auburn University, USA
Wojciech G. PIASTA, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Jorge Cruz PINTO, Universite de Lisbonne, Portugal
Jerzy Z. PIOTROWSKI, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Karel POSPÍŠIL, The Transport Research Centre CDV, Czech Republic
Claude VAN ROOTEN, Belgian Road Research Centre, Belgium
Zbigniew RUSIN, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wiesław TRĄMPCZYŃSKI, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Jerzy WAWRZEŃCZYK, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Bogdan WOLSKI, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Maria ŻYGADŁO, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 
Sekretarz redakcji
Łukasz ORMAN, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 
Redaktor techniczny
Irena IMIOŁEK, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 
Wydawca
De Gruyter Poland
Bogumiła Zuga 32A Str.
01-811 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 701 50 15