PŚk

POLITECHNIKA
ŚWIĘTOKRZYSKA

STRUCTURE AND
ENVIRONMENT

ARCHITECTURA, INZYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT, INZYNIERIA ŚRODOWISKA, ENERGETYKA i GÓRNICTWO

PL

ENG

 
REDAKCJA CZASOPISMA "STRUCTURE AND ENVIRONMENT"
 
Redaktor naczelny
Zdzisława OWSIAK – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 
Zastępca redaktora naczelnego
Justyna ZAPAŁA-SŁAWETA – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 
Komitet doradczy redakcji
Joanna GIL-MASTALERCZYK – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Agata LUDYNIA – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Grzegorz MAZUREK – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 
Redaktorzy
Vadim ABIZOW, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine
Satoshi AKAGAWA, Hokkaido University, Sapporo, Japan
Tomasz ARCISZEWSKI, George Mason University, USA
Łukasz BĄK, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Mark BOMBERG, McMaster University, Canada
Jan BUJNAK, University of Źilina, Slovakia
Lidia DĄBEK, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Jarosław GAWDZIK, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Barbara GOSZCZYŃSKA, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Jerzy HOŁA, Poltechnika Wrocławska
Go IWAHANA, University of Alaska Fairbanks, USA
Marek IWAŃSKI, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Andrej KAPJOR, University of Zilina, Slovakia
Tomasz KOZŁOWSKI, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Andrzej KULICZKOWSKI, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Jozef MELCER, University of Źilina, Slovakia
Mikhail NEMCHINOV, Moscow State Automobile and Road Technical University MADI, Russia
Andrzej S. NOWAK, Auburn University, USA
Wojciech G. PIASTA, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Jerzy Z. PIOTROWSKI, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Karel POSPÍŠIL, The Transport Research Centre CDV, Czech Republic
Claude VAN ROOTEN, Belgian Road Research Centre, Belgium
Grzegorz ŚWIT, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wiesław TRĄMPCZYŃSKI, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Jerzy WAWRZEŃCZYK, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Janusz WOJTKOWIAK, Politechnika Poznańska
Piotr WOYCIECHOWSKI, Politechnika Warszawska
 
Sekretarz redakcji
Łukasz ORMAN, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 
Redaktorzy techniczni
Marek BIAŁEK, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Tadeusz UBERMAN, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 
Projekt okładki
Waldemar KOZUB, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 
Dane ogólne
Podstawowy format czasopisma – wersja elektroniczna
Częstotliwość wydawania – kwartalnie
Wydania kwartalne Structure and Environment są ich oryginalnymi wersjami
e-ISSN 2657-6902
ISSN 2081-1500
DOI: 10.30540/sae/0000

Czasopismo wydawane przez:
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
T.:+ 48 41 342 45 41

De Gruyter Poland
ul. Bogumiła Zuga 32A
01-811 Warszawa
T.: +48 22 701 50 15