PŚk

POLITECHNIKA
ŚWIETOKRZYSKA

STRUCTURE AND
ENVIRONMENT

ARCHITEKTURA, INŻYNIERIA LĄDOWA i TRANSPORT, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, ENERGETYKA I GÓRNICTWO

PL

ENG

 
O CZASOPIŚMIE
 
Biuro czasopisma
» Adres i telefon
 
Zasady ogólne
 
« Zakres tematyczny czasopisma

Kwartalnik Structure and Environment, jest wydawany od stycznia 2009 roku przez Politechnikę Świętokrzyską. Artykuły drukowane są w dwóch językach po polsku i po angielsku w układzie dwukolumnowym.

W kwartalniku zamieszczane są oryginalne prace naukowe, naukowo-techniczne i studialne z dyscyplin: architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport oraz inżynieria środowiska, energetyka i górnictwo.

Prace te obejmują zagadnienia z zakresu projektowania, budowy i utrzymania budowli i obiektów inżynieryjno-budowlanych, infrastruktury komunikacyjnej oraz inżynierii środowiska i odnawialnych źródeł energii. Po uzgodnieniu tematyki z Redakcją drukowane są także prace przeglądowe oraz artykuły dyskusyjne.

Kwartalnik podejmuje misję upowszechnienia współczesnych osiągnięć naukowych i technicznych, aby wspomagać rozwój infrastruktury, a jednocześnie podkreślić twórczą rolę środowiska inżynierów i naukowców aktywnych w obszarze inżynierii lądowej i inżynierii środowiska.

Wszystkie artykuły zgłoszone do redakcji są recenzowane przez niezależnych recenzentów-ekspertów w danej dziedzinie.

Zawartość kwartalnika jest indeksowana w bazach bibliograficznych BazTech, ICI Journal Master List ze wskaźnikiem ICV (Index Copernicus Value) za rok 2017 o wartości 86.59 oraz udostępniana w bazie recenzowanych prac naukowych e-Publikacje Nauki Polskiej.

Kwartalnik Structure and Environment posiada identyfikator DOI:10.30540/sae oraz jest na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z oceną publikacji 9 punktów (komunikat MNiSW z dnia 23.12.2015 roku).

» Oświadczenie dotyczące etyki publikacji o polityka wobec naruszeń etyki
» Procedura recenzowania
» Otwarty dostęp
» Deklaracja o wersji pierwotnej
 
Prawa autorskie © Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Administrator: Marek Białek