PŚk

POLITECHNIKA
ŚWIETOKRZYSKA

STRUCTURE AND
ENVIRONMENT

ARCHITEKTURA, INŻYNIERIA LĄDOWA i TRANSPORT, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, ENERGETYKA I GÓRNICTWO

PL

ENG

 
O CZASOPIŚMIE
 
Biuro czasopisma
» Adres i telefon
 
Zasady ogólne
» Zakres tematyczny czasopisma
» Procedura recenzowania
» Otwarty dostęp
» Oświadczenie dotyczące etyki publikacji o polityka wobec naruszeń etyki

« Deklaracja o wersji pierwotnej

Wersją pierwotną kwartalnika jest wersja elektroniczna.

 
<
 Prawa autorskie © Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Administrator: Marek Białek